Penumpang mahu membuat tempahan lagi.

Sila jelaskan bahawa anda tidak dibenarkan untuk melakukan penambahan tempahan dengan orang yang sama. Walau bagaimanapun, 2 tempahan dibenarkan.

The passenger wants to book again?

Inform the passenger that he needs to use the app for booking again. However, there is no guarantee that the same driver will secure the job.
Kuasa daripada Zendesk