ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันได้งานหรือไม่

หากคุณได้รับงานจะมีรายละเอียดของผู้โดยสารโชว์ที่หน้าแอพพลิเคชั่นของคุณ

How would I know if I have won a booking?

The pick up-location will appear next to your mobile phone if you have won the bid and secured the job.
พัฒนาโดย Zendesk