ผู้โดยสารต้องการเรียกซ้ำ

ในส่วนของแกร็บแท็กซี่ให้แจ้งผู้โดยสารให้ทำการเรียกรถป่านแอพพลิเคชั่น และสำหรับแกร็บคาร์เราไม่แนะนำให้ผู้โดยสารเรียกรถโดยใช้คนขับคนเดิม เพราะจะส่งผลต่อ Incentive ของคนขับ

The passenger wants to book again?

Inform the passenger that he needs to use the app for booking again. However, there is no guarantee that the same driver will secure the job.
พัฒนาโดย Zendesk