หากฉันต้องการเป็นคนขับแกร็บแท็กซี่ ต้องทำอย่างไรบ้าง

คุณสามารถมาสมัครเป็นคนขับกับเราได้

How do I register to become a GrabDriver?

To become a Grab driver you must apply at our office and submit/comply with all the necessary requirements and training.
พัฒนาโดย Zendesk