ผู้โดยสารมีพฤติกรรมที่ลามกอนาจารบนรถ

อธิบายให้ผู้โดยสารทราบด้วยความสุภาพว่าสิ่งที่ผู้โดยสารกระทำอยู่นั้นเป็นการกระทำที่ไม่สมควร และเราจะหยุดการเดินทางแต่เพียงเท่านี้ และหากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้โดยสาร ให้โทรเข้ามาแจ้งศูนย์ทันที

The passenger is committing obscene/illegal acts inside the car?

Explain to the passenger politely that you will not tolerate such acts and you will not continue the trip unless the passenger behaves accordingly. Report the passenger to our Customer Service after the ride if he persists.
พัฒนาโดย Zendesk