ผู้โดยสารต้องการให้ไปส่งเพื่อนตามสถานที่ต่างๆ

สำหรับแกร็บแท็กซี่ขึ้นอยู่ที่ผู้โดยสารและคนขับจะตกลงกัน หากคนขับไม่ยินดี ผู้โดยสารต้องทำการเรียกรถอีกครั้ง ในส่วนของแกร็บคาร์ผู้โดยสารต้องทำการเรียกรถอีกครั้ง

The passenger wants to have multiple drop-off points?

For Grab, this is up to the driver's discretion. For GrabCar, it will be considered as an additional stop and will be chargeable.
พัฒนาโดย Zendesk