Làm sao tôi biết tôi đã thắng (giành) được một cuốc xe?

Nếu thắng 1 cuốc xe, điểm đón hành khách sẽ hiển thị trên màn hình của bạn

How would I know if I have won a booking?

The pick up-location will appear next to your mobile phone if you have won the bid and secured the job.
Được bảo trợ bởi Zendesk