Hành khách muốn đón thêm người khác trên đường đi, vậy có được phép đón không?

Trường hợp hợp này thường được chấp nhận nếu hành khách tỏ ra chân thật. Nếu phát hiện ra điều gì đáng ngờ, đừng nhận chở

The passenger wants to be picked up somewhere else, is that allowed?

It is generally ok if the passesnger sounds genuine. If he sounds suspicious, do not proceed.
Được bảo trợ bởi Zendesk