Liên hệ qua ứng dụng Grab (Liên hệ => điền thông tin vào phần "Ý kiến" => bấm "Gởi" hoặc "Gọi Tổng đài")

Gởi tin nhắn hoặc gọi cho chúng tôi qua mục "Hỗ trợ" trong ứng dụng của Grab

Contact via GrabTaxi app?

Send us a message or call us via the Support section in the Grab app.
Được bảo trợ bởi Zendesk