Tôi chọn số tiền sai, tôi gửi lại bằng cách nào?

Tài xế không được phép gởi Hóa đơn điện tử 2 lần cho 1 cuốc xe, hướng dẫn hành khách gọi Tổng đài dịch vụ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ

I put in the wrong amount, how do I resend it?

Drivers are not allowed to resend the e-receipt, please ask the passenger to contact our Customer Service so they can resend it.
Được bảo trợ bởi Zendesk