Hành khách có mang theo thú nuôi

Chấp nhận hay không là tùy ý bạn. Nếu bạn muốn từ chối chở, hãy trình bày lý do thật lịch sự

Can I take a passenger who has a pet?

This is allowed but at your own discretion. If you want to refuse, please explain politely.
Được bảo trợ bởi Zendesk