Grab là gì?

Grab là một ứng dụng dùng để đặt và điều phối xe taxi / xe vận tải theo hợp đồng điện tử / xe ôm trên điện thoại thông minh. Chúng tôi tự hào tiên phong cải tiến ngành công nghiệp Taxi ở Đông Nam Á, giúp nâng cao tính an toàn và hiệu quả của loại hình vận chuyển này. Thanh toán theo số tiền hiển thị trên màn hình ứng dụng.

What is Grab?

Grab is an automated smartphone based booking and dispatch platform. It matches passengers with drivers for transport by taxis, cars and bikes (varies by market).
Được bảo trợ bởi Zendesk