Ứng dụng của tài xế hoạt động như thế nào?

Trước tiên tài xế cần phải ký hợp đồng hợp tác với chúng tôi. Khi tài khoản được kích hoạt, họ cần cài đặt Ứng dụng Grab dành cho tài xế trên điện thoại thông minh của họ. Khi ứng dụng cài đặt thành công & kết nối với dữ liệu điện thoại, ứng dụng sẽ cho phép tài xế được nhận cuốc xe.

How does it work for drivers?

Drivers need to first sign up with us. Once activated, they will need a Grab driver app to be installed into their smartphones. Once installed with a mobile data connection, the app would allow drivers to accept bookings.
Được bảo trợ bởi Zendesk