Tại sao tôi luôn bị trừ tiền mỗi lần tôi giành được 1 chuyến xe?

Grab và Chủ xe sẽ trừ một khoản phí nhất định sau mỗi cuốc xe bạn thắng, khoản trừ phí này được xem là phí sử dụng ứng dụng và nhận các ưu đãi từ Grab

Why am I being deducted everytime I win a booking?

Your deduction for every booking accepted/won goes to the affiliate company which is Grab and to your operator. This deduction is for allowing you to use the application and enjoy other offers from Grab.
Được bảo trợ bởi Zendesk