Tôi cố gắng liên hệ với hành khách nhưng cô ấy không trả lời

Trường hợp này bạn hãy thử nhắn tin cho hành khách & chờ vài phút, nếu vẫn không có phản hồi từ hành khách, bạn có thể hủy cuốc xe với lý do "Pax no show"

Im trying to call the passenger but he is not answering?

Text the passenger and wait for a few minutes. If there is no response, cancel the booking in the app with the reason of 'Pax no-show'.
Được bảo trợ bởi Zendesk