Tôi bị dính kẹt xe, tôi phải làm sao?

Gọi cho hành khách để thông báo tình hình và xác nhận khi nào bạn sẽ đến điểm đón hành khách

Im stuck in traffic, what should I do?

Inform the passenger on the situation and advise on how long it takes for you to arrive at the pick-up point.
Được bảo trợ bởi Zendesk