Hành khách có hành động khiếm nhã (khiêu dâm, quấy rối) trong xe

Giải thích cho hành khách hiểu một cách lịch sự rằng điều anh ấy làm là sai / là vi phạm và sẽ bạn sẽ không tiếp tục tiếp tục hành trình nếu anh ấy không cư xử phù hợp. Gọi Tổng đài dịch vụ khách hàng của chúng tôi ngay khi hoàn thành cuốc xe

The passenger is committing obscene/illegal acts inside the car?

Explain to the passenger politely that you will not tolerate such acts and you will not continue the trip unless the passenger behaves accordingly. Report the passenger to our Customer Service after the ride if he persists.
Được bảo trợ bởi Zendesk