Tôi có thế ấn trả hành khách trước khi đến điểm đến không?

Không, bạn không được phép thả khách giữa đường khi chưa đến điểm trả khách trừ khi hành khách yêu cầu

Can I drop-off even before arriving to the destination

No, you are not allowed to drop passenger before arriving to destination except as per passenger's request.
Được bảo trợ bởi Zendesk