Có giới hạn tuổi?

Giới hạn tuổi để trở thành tài xế của Grab là 21

Is there an age limit?

Drivers need to be at least 21 years old and above.
Được bảo trợ bởi Zendesk