Tỉ lệ đánh giá sao có ý nghĩa gì?

Số sao là tỉ lệ đánh giá chất lượng dịch vụ của cuốc xe do hành khách chọn sau khi hoàn thành. Số sao càng nhiều càng tốt

What do the stars mean?

The stars are the ratings given by the passenger who have completed rides with you . This is an indication of the service level you have provided. The higher, the better.
Được bảo trợ bởi Zendesk